na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Izrada ugovora za radne dozvole u Štutgartu

Usluge » Izrada ugovora za radne dozvole u Štutgartu

Planiranje detašmana je prvi korak kada šaljete zaposlenog na rad u Nemačku. Ali svaki zaposleni i svaka prilika u inostranstvu se na neki način razlikuju, pa i ugovori o radu za radnu dozvolu u Nemačkoj ne moraju biti identični. Ono što je bitno je da se ugovori o radu u cilju pribavljanja radnih dozvola za Nemačku predaju u Štutgartu, prema međudržavnom sporazumu.

Štutgart je, prema odluci nemačke vlade određen za prijem zahteva za radne dozvole za detašman radnika u Nemačkoj, za radnike iz Srbije, BiH, S.Makedonije i Turske.

Možda ćete morati da fino prilagodite politiku potrebama kompanije, zaposlenog ili poziciji na kojoj će on raditi. Detašman radnika u Nemačkoj može se razlikovati na mnogo načina. Prvo, dužina boravka na radu u Nemačkoj može uticati na razne delove procesa detašmana, a u ugovoru se ovakve stvari moraju izričito precizirati.

Izrada ugovora o radu za radnike u Nemačkoj - Ugovori o radu za detašman

Dužina trajanja detašmana i vrsta posla koji će radnik obavljati u Nemačkoj će obično biti presudni za identifikaciju najboljih internih kandidata za tu ulogu. Vaša interna kadrovska služba može preuzeti aktivnu ulogu u izboru između brojnih kandidata za taj konkretan detašman. Izbor možda nije pitanje pronalaženja osobe koja je najkvalifikovanija, već one koja je najsposobnija da se prilagodi preseljenju-ili one koja može imati najviše koristi od detašmana. Odabir zaposlenog koji ima snažnu želju da se preseli u Štutgart u odnosu na drugog, kvalifikovanijeg, ali manje voljnog radnika, mogao bi se ispostaviti boljim izborom.

Još jedno razmatranje izrade ugovora o radu za detaširanog radnika u Nemačkoj je utvrđivanje ko je finansijski odgovoran za platu i ostale prinadležnosti zaposlenog. Ovo je daleko od očiglednog, pošto detaširani zaposleni može da radi kao ugovarač poslova, ili u nedavno osnovanoj filijali, ili kao deo zajedničkog preduzeća sa drugom kompanijom u Nemačkoj.

Ova odluka, tj. deo ugovora o radu može imati pravne posledice u Nemačkoj. Ako je zaposleni, recimo, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u toku obavljanja posla, koji privredni subjekt je pravno umešan? Ponekad će za ovaj korak biti potreban poseban ugovor sa partnerskom kompanijom kako bi se preciziralo gde leže odgovornosti i za troškove i za obaveze.

Zbog raznolikosti i niza uključenih faktora, mnoge firme smatraju korisnim da angažuju savetnike HMC Digital Konsalting agencije sa stručnim znanjem u vezi sa izradom ugovora za detašman radnika u Nemačkoj i pribavljanje radne dozvole u Štutgartu.

Ako želite dodatne informacije ili da razgovarate o bilo kojoj od oblasti pokrenutih u članku, kontaktirajte nas i dobićete odgovore na sva pitanja.

Za sva pitanja u vezi sa uslugama koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.