na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Knjigovodstvene usluge za detašman u Nemačkoj

Usluge » Knjigovodstvene usluge za detašman u Nemačkoj

Slanje zaposlenog na rad u Nemačkoj (detašman) može biti zbunjujući proces i podložan greškama. Gde će zaposleni raditi? Gde će živeti? Da li je porodica radnika spremna i voljna za preseljenje? Koja jezička i kulturna pitanja mogu zakomplikovati boravak?

Pored ovih problema sa kojima se suočavaju pojedinačni zaposleni, za bilo koji posao, metode oporezivanja i zakonski zahtevi za slanje zaposlenog na rad u inostranstvo mogu se značajno razlikovati u zavisnosti od zemlje. Samo određivanje krajnje cene detašmana radnika u Nemačku uključuje mnogo faktora.

Sa takvim nizom izazova, možete imati velike koristi od usluga stručnog savetovanja u pogledu detašmana radnika u Nemačku, koje je HMC Digital Konsalting agencija spremna da ponudi.

Knjigovodstvene usluge za firme u Nemačkoj - Knjigovodstvo za detašman

Planiranje detašmana radnika u Nemačku

Prilikom planiranja detašmana radnika na rad u Nemačkoj, treba početi tako što ćete zatražiti savet stručnjaka, jer ništa ne mora biti tako jednostavno kako možda izgleda.

Naši stručnjaci iz oblasti prava, računovodstva i knjigovodstva, kao i oblasti nemačke poreske politike, mogu za vas napraviti plan i završiti sve oko detašmana radnika u Nemačku, kao što je formiranje ugovora o radu, prijava za radne dozvole, izračunavanje poreza, formiranje poreske prijave, proračun plata zaposlenih, obračun uplata raznih prinadležnosti za zaposlene na mesečnom nivou i sl.

Ponuda za knjigovodstvene usluge uključuje:

 • Knjiženje dokumenata u osnovne knjige (ulazni računi, izlazni računi, transakcije, putni nalozi, kompenzacije, ugovori...)
 • Mesečno 1 sat savetovanja na temu knjigovodstva (telefonom, lično ili elektronskom poštom)
 • Obračun PDV-a (mesečni obračun PDV-a koji uključuje pripremu i podnošenje porezskih obrazaca putem sistema DATEV), analitičko evidentiranje troškova i prihoda
 • Obračun plata
 • Vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacije osnovnih sredstava
 • Pregled neplaćenih faktura partnera-kupaca i dobavljača
 • Pregled poslovanja (2 x godišnje)

*Konačna cena za knjigovodstvene usluge se formira u skladu sa uslugama koje koristite i u zavisnosti od broja knjiženja i broja obračuna plata. U cenu nije uključena priprema godišnjih izvještaja.

Napomena za filijale DETAŠIRANIH FIRMI

Knjigovodstvo detaširanih firmi u Srbiji će imati dodatne obaveze kao što su:

 • Kvartalno prilaganje Izvoda iz banke Narodnoj Banci Srbije
 • Obračun plata i doprinosa za dataširane radnike
 • Dodatno knjiženje
 • Predavanje godišnjih izveštaja APR-u

Za sva pitanja u vezi sa uslugama koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.