na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Obračun poreza za firme u Nemačkoj

Usluge » Obračun poreza za firme u Nemačkoj

Nemačka oporezuje svoje privredne subjekte na prihod koji ostvaruju širom sveta. Međutim, većina sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja oslobađa prihode koji se pripisuju stranoj stalnoj poslovnoj jedinici. Nerezidenti sa fizičkim licima ili prihodima od imovine oporezuju se procenom na prihod iz nemačkog porekla - oni koji zarađuju autorske naknade i dividende oporezuju se po odbitku kod izvora. Kamata plaćena u inostranstvu je, u većini slučajeva, potpuno oslobođena nemačkog poreza.

Poslovni profit u Nemačkoj se oporezuje dvojako, odnosno, postoje dva osnova za oporezivanje. Kako biste izbegli probleme sa obračunom poreza i probleme sa poreskom upravom, morate imati kvalitetnu uslugu obračuna poreza. Postoji mnogo agencija koje se obračunom poreza za firme u Nemačkoj bave, ali ako iz Srbije osnivate firmu u Nemačkoj, sigurno je lakše obračun poreza u Nemačkoj prepustiti nekome ko ima godine iskustva u tome i sa kim se 100% razumete.

Obračun poreza za firme u Nemačkoj

HMC Digital Konsalting već više od decenije radi u Nemačkoj i Srbiji, a obračun poreza u Nemačkoj smo do sada radili za stotine firmi iz Srbije koje imaju filijale u Nemačkoj ili za filijale nemačkih firmi u Srbiji. Potpuno smo upoznati sa svim propisima i poreskim zakonima u Nemačkoj i pratimo njihove promene svakodnevno.

Dve vrste poreza u Nemačkoj

Korporativni porez (Korperschaftsteuer)

Korporativni porez se naplaćuje po jedinstvenoj stopi od 15%, a zatim podleže dodatnoj naplati od 5,5% (solidarni dodatak). To rezultira ukupnom poreskom stopom od 15,825%.

Trgovinski porez (Geverbesteuer)

Stopa poreza na trgovinu je kombinacija jedinstvene poreske stope od 3,5% (osnovna stopa) i stope opštinskog poreza (Hebesatz) u zavisnosti od toga gde se preduzeća nalaze. Trenutno, opštine sa najmanje 80.000 stanovnika naplaćuju trgovinski porez po stopi između 8,75% (Hebesatz od 250%) i 20,3% (Hebesatz od 580%).

Osnova za ovaj porez je prilagođena dobit za potrebe poreza na dobit: 25% od svih troškova finansiranja preko 200.000 evra (EUR), uključujući implicitne troškove finansiranja u lizingu, zakupu i plaćanju tantijema, se dodaje na oporezivi prihod.

Ista osnova različit porez

Ako je osnova za dva navedena poreza identična (malo verovatno u praksi), ukupan teret na korporativne profite ostvaren u Minhenu iznosio bi približno 33%, u Frankfurtu bi opterećenje bilo 32%, u Berlinu bi to bilo 30%.

Za sva pitanja u vezi sa uslugama obračuna poreza za firme u Nemačkoj koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.