na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Otvaranje GmbH

Usluge » Otvaranje GmbH

GmbH, što je skraćenica za Gesellschaft mit beschrankter Haftung, je društvo sa ograničenom odgovornošću u Nemačkoj. Ovu vrstu privrednog subjekta može osnovati fizičko lice ili druga firma. To je tip firme koji se najčešće koristi u Nemačkoj zbog svoje fleksibilnosti i činjenice da je odgovornost članova ograničena samo na iznos uloženog kapitala.

Želite da osnujete GmbH u Nemačkoj?

HMC Digital Konsalting ima dugogodišnje iskustvo u osnivanju GmbH u Nemačkoj. Budući da smo nemačka agencija sa sedištem u Srbiji, dobro poznajemo sve propise i zakone u Nemačkoj u vezi osnivanja privrednih subjekata. Ako ste odlučili da osnujete GMbH u Nemačkoj, pozovite nas i mi ćemo uraditi sve, od savetovanja pa do pribavljanja dokumentacije i konačnog početka obavljanja delatnosti.

Osnivanje GmbH u Nemačkoj iz Srbije - Kompletna usluga osnivanja GmbH u Nemačkoj

Opšte karakteristike GmbH su sažete u listi ispod:

 • Kapital: ova vrsta preduzeća ima minimalni osnovni kapital od najmanje 25.000 evra;
 • Akcionari: nema ograničenja u pogledu broja akcionara ili njihove nacionalnosti;
 • Direktori: društvom upravlja nadzorni odbor, kako je opisano u Statutu;
 • Menadžment: GmbH može imati jednog ili više menadžera koji ne moraju biti akcionari.

Naš tim advokata u Nemačkoj može vam pomoći da otvorite GmbH i može vam pomoći tokom svih koraka osnivanja kompanije. Naši advokati vam takođe mogu pomoći da registrujete svoj žig u Nemačkoj.

Osnivanje GmbH u Nemačkoj

U Nemačkoj je GmbH pravno lice koje ima prava i obaveze odvojeno od prava i dužnosti akcionara. Može da poseduje imovinu, pokretnu i nepokretnu. GmbH u Nemačkoj zahteva najmanje jednog akcionara i početni kapital od 25.000 evra, dok nominalna vrednost akcije mora biti 1 evro. Najmanje 25% novčanog doprinosa i ceo nenovčani doprinos (gde je primenjivo) moraju biti uplaćeni pre registracije. Ukupno, ovaj početni doprinos ne sme biti manji od 12.500 EUR. Odgovornost za poslovne aktivnosti kompanije ograničena je na imovinu GmbH, a ne na akcionare.

Da biste osnovali GmbH u Nemačkoj, potrebno je izvršiti sledeće korake:

 • znati ko će biti akcionari;
 • napisati statut;
 • prikupiti osnovni kapital;
 • dobiti overenu prijavu;
 • podneti overenu prijavu Sudu za registraciju;
 • registrovati GmbH u Privrednom registru i obavestiti sve nadležne organe o osnivanju;
 • registrovati poslovnu delatnost.

Za sva pitanja u vezi sa uslugama osnivanja GmbH u Nemačkoj koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.