na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Povraćaj poreza iz Nemačke za fizička lica

Usluge » Povraćaj poreza iz Nemačke za fizička lica

Oporezivanje prihoda pojedinaca (fizičkih lica) u Nemačkoj je progresivno. Drugim rečima, što više zarađujete, više poreza plaćate. Nemačke poreske stope za fizička lica bile su između 14% i 45% u 2018. Važno je znati da kao radnik koji je radio u Nemačkoj, imate pravo na povraćaj poreza.

Svi zaposleni i samozaposleni moraju da plate porez na dohodak. Pojedincu koji postane „stalni rezident“ porez će se obračunavati na njegov prihod iz Nemačke i inostranstva. Strani rezident koji je zaposlen u Nemačkoj plaća porez samo na prihode ostvarene u Nemačkoj.

Povraćaj poreza iz Nemačke za radnike iz Srbije

Poslodavci su u obavezi da od prihoda ostvarenih kao deo zarade mesečno odbijaju porez, porez na dohodak i socijalno osiguranje. Takođe morate da platite crkveni porez (8-9%) ako ste povezani sa verskom zajednicom koja ga naplaćuje. Poreske prijave dospevaju do kraja jula naredne godine i prosečan iznos povraćaja je 2125 EUR!

HMC Digital Konsalting agencija može za vas izvršiti obračun i pripremu dokumentacije za povraćaj poreza iz Nemačke.

Najverovatnije imate pravo na povraćaj poreza u slučaju:

  • Radili ste u Nemačkoj manje od jedne kalendarske godine, na primer, radili ste kao sezonski radnik ili ste imali pauzu između dva posla
  • Radili ste za više od jednog poslodavca tokom jedne godine
  • Radili ste za dva ili više poslodavaca u isto vreme
  • Putovali ste na posao

Koji porezi se mogu vratiti?

Možemo vam pomoći da dobijete povraćaj poreza na dohodak, kao i dečji dodatak za vašu decu u slučaju da su mlađa od 18 godina ili 25 godina ako su studenti.

Da li je moguće refundirati Sozial und Rentenversicherung porez (socijalni i penzioni doprinosi)?

To je moguće samo ako imate najmanje 65 godina, ali niste državljanin EU.

Povraćaj poreza onima koji rade u Nemačkoj kao samozaposleni (Selbststandige Arbeit)

Pojedinac koji je samozaposlen dužan je da podnese prijavu do kraja maja. Ako redovno plaćate akontaciju poreza ili imate godišnji prihod (ne promet) veći od 17.500 €, možemo vam pomoći da ga popunite. Biće nam potrebna svaka faktura koju ste izdali ili prihvatili.

Šta je Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung (ili LBS) je sažetak zarade i odbijenih poreza od strane poslodavca tokom kalendarske godine. Svi poslodavci su zakonski obavezni da izdaju obrazac do kraja februara naredne godine (na primer do kraja februara 2019. za fiskalnu 2018. godinu).

Šta da radim ako nemam Lohnsteuerbescheinigung?

Obratite se svom poslodavcu koji je po zakonu dužan da vam izda ovaj dokument.

Koliko godina unazad mogu tražiti povraćaj poreza?

Povraćaj poreza u Nemačkoj možete tražiti unazad za 4 godine od trenutka podnošenja zahteva.

Koliko vremena treba da dobijem povraćaj novca?

Može proći do 4-6 meseci dok ne dobijete povraćaj poreza u Nemačkoj. Konačna odluka je na nemačkoj poreskoj upravi, ali iz iskustva, kvalitetna usluga u procesu zahtevanja povraćaja poreza koju mi nudimo, obično rezultuje bržom isplatom.

Za sva pitanja u vezi sa uslugama u vezi sa povraćajem poreza iz Nemačke koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.