na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Soka Bau - neiskorišćeni godišnji odmor

Usluge » Soka Bau - neiskorišćeni godišnji odmor

Mnoge građevinske kompanije sa sedištem u inostranstvu šalju radnike na gradilišta u Nemačkoj. Tokom perioda detašmana poslodavci moraju da se pridržavaju minimalnih uslova rada koji se primenjuju. Šta oni tačno podrazumevaju i na koje se zanate primenjuju propisano je kolektivnim ugovorima za nemačku građevinsku industriju. Ovi sporazumi se primenjuju bez obzira iz koje zemlje su radnici upućeni na rad u Nemačku.

Za nemačku građevinsku industriju važi posebna šema plaćenog odsustva u kojoj moraju da učestvuju svi poslodavci u građevinskoj industriji. Ovu šemu odsustva primenjuje SOKA-BAU.

Podnošenje zahteva za Soka-Bau - Isplata godišnjeg odmora u Nemačkoj

Minimalne zarade su deo minimalnih uslova rada. Detaširani radnici imaju pravo na minimalnu platu koja se isplaćuje u nemačkoj građevinskoj industriji.

Detaširani radnici takođe imaju pravo na isti broj dana odmora kao i nemački građevinski radnici, odnosno na ukupno 30 dana plaćenog odmora godišnje. Ako je period detašmana kraći od godinu dana, dani odsustva će se računati proporcionalno.

Godišnji odmor je plaćeno slobodno vreme, pa neiskorišćeni dani odmora moraju biti plaćeni. U tom pogledu detaširani radnici su takođe u jednakim uslovima sa svojim nemačkim kolegama. Visina naknade za neiskorišćeni odmor koja se isplaćuje iznosi 14,25% od odgovarajuće bruto zarade.

Ako ste radili u Nemačkoj u sklopu detašmana i niste koristili godišnji odmor, imate pravo na naknadu za prethodne 2 godine.

Isplate su moguće samo na devizni račun radnika, a prosečno vreme čekanja na isplatu je 3-6 nedelja od datuma slanja zahteva.

HMC Digital Konsalting agencija može za vas izvršiti slanje zahteva za isplatu naknade za dane neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Za sva pitanja u vezi sa uslugama naplate neiskorišćenog godišnjeg odmora u Nemačkoj koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.