na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Radne dozvole za radnike u Štutgartu

Usluge » Radne dozvole za radnike u Štutgartu

Zbog složenog obima uputstva o proceduri ugovora o radu i izdavanja radnih dozvola za radnike iz Srbije, izvršene su dopune i uputstva su izdata po odeljcima kao pojedinačna, a izvršen je i prenos procedure sklapanja ugovora o radu sa federalnog na Zavod za zapošljavanje Štutgarta.

HMC Digital Konsalting već duži niz godina, prateći propise i kvote za pribavljanje radnih dozvola i ugovora o radu u Nemačkoj, za koje se zahtevi predaju u Štutgartu, svojim klijentima obezbeđuje jednostavan i brz proces pribavljanja radnih dozvola za detašman radnika.

Podnošenje zahteva za radne vize u Štutgartu za celu teritoriju Nemačke

Mnogi od naših klijenata, zadovoljnih uslugom u procesu pribavljanja radne dozvole ili osnivanja firme u Nemačkoj, svoje poverenje nam ukazuju i korišćenjem usluga obračuna zarada za svoje zaposlene, obračuna poreza za firme, kao i u vezi sa uslugama pribavljanja radnih dozvola za dodatne radnike iz Srbije ili spajanje porodice u Nemačkoj.

Zašto je Štutgart poseban u pogledu radnih dozvola za Nemačku?

Sastanci radnih grupa između ministarstava država ugovornica i Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja Nemačke, održani su još 1990-ih godina i na njima je dogovorena pojednostavljena procedura pribavljanja radne dozvole i sklapanja ugovora o radu u Nemačkoj za Srbiju, BiH, S. Makedoniju i Tursku.

S obzirom na stabilno tržište rada koje apsorbuje radnnu snagu i sve veći nedostatak kvalifikovanih radnika u Nemačkoj, klauzula o zaštiti pri zapošljavanju u Nemačkoj je stavljena van snage.

Da bi kancelarije za dodelu kvota stranih radnika po zemljama potpisnicama dogovora mogle bolje da upravljaju okvirom kvota, one ih dobijaju od Zavoda za zapošljavanje Štutgarta. Podaci se sastoje od mesečnih podataka o broju zaposlenih i kopija svih odluka (pozitivnih i negativnih) o podnetim zahtevima za radne dozvole i ugovore o radu. Zadatak Federalnog zavoda za zapošljavanje je da prati poštovanje ovih kvota.

U tu svrhu, broj stranih radnika za pojedinačne nacionalnosti mora biti određen na referentni datum. Podatke koji se mogu saznati obrađuje Zavod za zapošljavanje u Štutgartu. Nadležna kancelarija prikazuje mesečnu potrošnju kvote za svaku pojedinačnu zemlju i izračunava je za obračunski period preostalih kvota.

Ovako utvrđeni podaci rezultiraju mesečnom potrošnjom kvote (ukupno i po kvotnim grupama). Ovaj metod merenja od marta kvotne godine omogućava prognozu dalje potrošnje kvote sa sve većom statističkom sigurnošću.

Za sva pitanja u vezi sa uslugama podnošenja zahteva i pribavljanja radnih dozvola za Nemačku koje HMC Digital Konsalting može ponuditi, možete nam se obratiti pomoću podataka na stranici kontakt.